In de praktijk:

Een menger/roerder gebruiken om de beste resultaten te bekomen. De flakes beetje bij beetje toevoegen bij het water. Mengen en dan 30 minuten wachten voor een volledige oplossing.

  • *Loofplanten en bodem: 50 gr. flakes in 200 lit. water vermengen en met een gemiddelde regeling besproeien. In het seizoen, om de 20 dagen opnieuw uitvoeren. De 200 liter zijn goed voor besproeiing van een hectare.
  • *Zaden: na het uitzaaien, besproeien met een oplossing van 100 gr. flakes in 200 lit. water.
  • °Fruit en groenten: net voor de oogst, besproeien met een oplossing van 100 gr. flakes in 200 lit. water.
  • *Aardappelenpoten: voor de beplanting, de jonge aardappelen baden in een oplossing van 100 gr flakes in 200 liter water.