Producteigenschappen

In de industrie

Waterzuivering: Chitosan Hydrochloride 75+ is een natuurlijk product dat gebruikt kan worden in de plaats van chemische producten. In combinatie met diatomeeën, verhoogt het de reactiviteit et vergemakkelijkt de filtratie. Chitosan Hydrochloride 75+ heeft de volgende eigenschappen dankzij zijn polycationische structuur:

 • Adsorbens,
 • Vlokmiddel,
 • Stollingsmiddel,
 • Oplosbaar in water tot een concentratie van 10%,
 • Economisch voordelig.

Grondsanering: Chitosan Hydrochloride 75+ kan gebruikt worden voor sanering van gronden gepollueerd door zware metalen en pesticiden met chloorbindingen. Chitosan Hydrochloride 75+, natuurlijk product, wordt gebruikt in de extractie dankzij stabiliteit van pH, polycationische structuur, en zijn eigenschappen zijn:

 • Chelaatvormer,
 • Dechloreeringsmiddel,
 • Groeistimulans,
 • Oppervlakte-actief,
 • Oplosbaar in water tot een concentratie van 10%,
 • Economisch voordelig.