Producteigenschappen

In de industrie

Waterzuivering: ChitosanHC/PRO is een natuurlijk product dat gebruikt kan worden in de plaats van chemische producten. In combinatie met diatomeeën, verhoogt het de reactiviteit en vergemakkelijkt de filtratie. Het verhoogt ook de decanteersnelheid in vergelijking met klassieke producten. Het heeft ook het voordeel om het bezinksel niet te vervuilen met metaalzouten. ChitosanHC/PRO heeft de volgende eigenschappen dankzij zijn polycationische structuur:

 • Adsorbens,
 • Vlokmiddel,
 • Stollingsmiddel,
 • Oplosbaar in water tot een concentratie van 10%,
 • Economisch voordelig.


Grondsanering:
ChitosanHC/CHEL kan gebruikt worden voor sanering van gronden vervuild door zware metalen en pesticiden met chloorbindingen. ChitosanHC/CHEL, natuurlijk product, wordt gebruikt in de phytoextractie dankzij zijn stabiliteit van pH, zijn polycationische structuur, en zijn eigenschappen zijn:

 • Chelaatvormer,
 • Dechloreeringsmiddel,
 • Groeistimulans,
 • Oppervlakte-actief,
 • Oplosbaar in water tot een concentratie van 10%,
 • Economisch voordelig.


Methaanactivering in slib en afval:
Chitosan/MIX heeft de eigenschap om de groei van de anaerobische bacteriën te stimuleren en de productie van methaangas te activeren in slib of afval die organische materialen bevatten en beschermd zijn van zuurstoftoevoeging, bvb. slibs of storten. Zware metalen worden ook gecomplexeerd en gemobiliseerd naar het zuiveringsstation. De polycationische eigenschappen spelen hier een grote rol. De eigenschappen zijn:

 • Activeren van anaerobische bacteriën,
 • Chelaatvormer,
 • Oppervlakte-actief,
 • Vlokmiddel,
 • Economisch voordelig.